اطلاعات تکميلي

  • برند فورتیکو پلاس
  • ابعاد ۹۰×۳۰
  • کاربرد دیوار
  • نوع لعاب مات
  • افکت ندارد

اطلاعات تکميلي

  • برند فورتیکو پلاس
  • ابعاد ۹۰×۳۰
  • کاربرد دیوار
  • نوع لعاب مات
  • افکت ندارد