تحقیق و توسعه

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک world-production-and-consumption-of-ceramic-tiles
دکترمحمدرضا جلالی
تحقیق و توسعه
بازدید: 1635

تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک

World Production and Consumption of Ceramic Tiles

نویسنده: Luca Baraldi، دپارتمان تحقیقات Acimac

مترجم: دکتر محمدرضا جلالی، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت طلوع توحید (برند فورتیکو پلاس)

نکاتی از پنجمین ویرایش "تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک" تهیه شده توسط دپارتمان تحقیقات Acimac در ادامه ارائه شده است:

1) پس از یک ثبات در سال 2015، در سال 2016 در تولید و مصرف جهانی کاشی و سرامیک به ترتیب رشد 5.7٪ و 5٪ مشاهده می شود. جریان واردات / صادرات  نیز پیشرفت جزئی 1.5٪  نسبت به سال 2015 داشته است.

2) تولید جهانی کاشی و سرامیک از مرز 13 میلیارد متر مربع گذشته و به 13،056 میلیون متر مربع رسیده که 5.7% افزایش نسبت به سال 2015 نشان می دهد. آسیا رشد خود را از سر گرفته و از 8،631 به 9،331 میلیون متر مربع (+1.8 درصد نسبت به سال 2015) رسیده که 71.5٪ تولید جهانی را در بر می گیرد. این نتیجه از رشد در چین، هند، ویتنام و ایران ناشی شده است. قاره اروپا در مجموع 1.877 میلیون متر مربع (14.4 درصد از تولید جهانی) تولید داشته که کشورهای اتحادیه اروپا با 7.1 درصد رشد از 1،218 به 1،304 میلیون متر مربع  و کشورهای غیر اتحادیه اروپا با حدود 1.1 درصد رشد به 573 میلیون متر مربع رسیده اند. در قاره آمریکا تولید کل از 1523 به 1444 میلیون متر مربع (11 درصد از تولید جهانی) کاهش یافته است که دلیل آن انقباض شدید در آمریکای مرکزی و جنوبی با کاهش تولید 107 میلیون متر مربع (-9 درصد) بوده است. در مقابل، به لطف رشد اقتصادی در مکزیک و آمریکا افزایش تولید در آمریکای شمالی (نفتا) ادامه یافته و به 358 میلیون متر مربع (+5.8 درصد) رسیده است. تولید در آفریقا نیز به 399 میلیون متر مربع (-3.4 درصد) کاهش یافته است.

Screen Shot 1396 11 30 at 00.26.46

3) مصرف جهانی کاشی و سرامیک در سال 2016 از 12،177 به 12،783 میلیون متر مربع (+ 5٪) افزایش یافته است. در آسیا تقاضا به 8،818 میلیون متر مربع (+ 8 درصد) رسیده که معادل 69 درصد مصرف جهانی است. مصرف در اتحادیه اروپا نیز به دلیل رشد تقاضا در اکثر کشورها، 5.9٪ افزایش یافته (در ادامه رشد 5٪ در سال 2015) که از 910 به 964 میلیون متر مربع افزایش یافته است. تقاضا در بازار کشورهای غیر اتحادیه اروپا 9 درصد کاهش را نشان داده که بخشی از کاهش در روسیه با افزایش تقاضا در ترکیه جبران شده و به 527 میلیون متر مربع رسیده است. در آمریكای مرکزی و جنوبی مصرف با کاهش تقریبی 100 میلیون مترمربع به 1180 میلیون متر مربع رسیده (-7.7 درصد) كه عمدتا ناشی از رکود در برزیل بوده است. روند مثبت افزایش در تقاضا در آمریکای شمالی همچنان ادامه داشته و از 507 به 547 میلیون متر مربع (+ 7.9٪) افزایش یافته که به طور تقریبا مشابه در مکزیک و ایالات متحده آمریکا تقسیم شده است. در مقابل، تقاضا همچنان در آفریقا به دلیل رکود در نیجریه، لیبی و مصر کاهش یافته (-5.5 درصد) و  به 691 میلیون متر مربع رسیده است.

Screen Shot 1396 11 30 at 00.28.36

4) در سال 2016، صادرات جهانی با 48 میلیون متر مربع افزایش (+ 1.7٪) به 2794 میلیون متر مربع رسیده که روند رشد نسبتا محدود برای سومین سال در مقایسه با مدت مشابه گذشته را نشان می دهد. این افزایش تقریبا به طور کامل به صادرات از اتحادیه اروپا مربوط می شود که از 856 به 903 میلیون متر مربع افزایش یافته (+ 5.5٪) که یک سوم از کل صادرات جهانی است. صادرات کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی (از 126 به 141 میلیون متر مربع و 11.9 درصد) و همچنین صادرات از کشورهای غیر اتحادیه اروپا (از 139 به 147 میلیون متر مربع، 5.5 درصد) نیز افزایش یافته است. در مقابل، آسیا با کاهش صادرات به 1513 میلیون متر مربع (-0.8 درصد) رسیده که معادل 54.2 درصد از صادرات جهانی است. همچنین کاهش صادرات از آفریقا و آمریکای شمالی نیز ادامه داشته است (آفریقا 35 به 30 میلیون متر مربع، -14.3٪، شمال امریکا 65 به 60 میلیون متر مربع، -7.7٪).

5) با توجه به تمايل صادراتي در قاره ها و مناطق مختلف، اتحاديه اروپا به عنوان منطقه با بيشترين سهم صادرات از تولید (69.2 درصد) باقي مانده و سایر مناطق را به خوبی پشت سر گذاشته است: کشورهای اروپائی غیر اتحادیه اروپا 25.7٪، آمریکای شمالی 16.8٪، آمریکای جنوبی 13٪، آسیا 16.2٪ و آفریقا 7.5٪ از تولید را صادر کرده اند. روند تغییرات صادرات و واردات در طول سال ها کاملا مطابق با دیدگاه بلند مدتی است که کاشی ها نزدیک به محل مصرف تولید شوند. اگرچه صادرات جهاني در 21.4 درصد توليد و 21.9 درصد مصرف جهاني است، اما بيش از نيمي از (59 درصد) اين حجم شامل صادراتي است که در همان منطقه جغرافيايي توليد شده است (مثلا 79 ٪ از صادرات آمریکای جنوبی در آمریکای جنوبی باقی می ماند، 77٪ از صادرات آمریکای شمالی در منطقه نفتا باقی می ماند و 64٪ صادرات آسیا به سایر کشورهای آسیایی ارسال می شود). اتحادیه اروپا یک استثنا است که تقریبا 50 درصد از صادرات آن به کشورهای غیر اتحادیه اروپا فروخته می شود. این تحلیل با این واقعیت ثابت شده که سهم تولید و مصرف جهانی در هر قاره تقریبا یکسان است. به عبارت دیگر، در آسیا میزان 71.5٪ تولید و 69٪ مصرف جهانی در اروپا 14.4% تولید و 11.6٪ مصرف جهانی، آمریکاها 11٪ تولید و 13.5٪ مصرف جهانی و آفریقا 3.1٪ تولید و 5.4٪ مصرف جهانی بوده است.

Screen Shot 1396 11 30 at 00.29.43

6) در سال 2016، چین، بزرگترین تولید کننده، مصرف کننده و صادر کننده کاشی و سرامیک در دنیا، رشد تولیدش را که سال گذشته قطع شده بود، از سر گرفته است. گرچه برآورد صنعت و بازار چین با توجه به اختلافات بسیار زیاد بین ارقام موجود بسیار سخت است، با این حال تخمین ها نشان می دهد که تولید چین در سال 2016 حدود 6.495 میلیون متر مربع (+ 8.8٪ نسبت به سال 2015)، یعنی 49.7٪ از تولید جهانی بوده است. این برآورد با ظرفیت تولیدی که توسط منابع رسمی چینی با بیش از 11 میلیارد متر مربع در حدود 1400 شرکت و 3500 خط تولید عنوان شده مقایسه می شود. مصرف داخلی برآورد شده در حدود 5،475 میلیون متر مربع، 42.8٪ از مصرف جهانی است. صادرات برای سومین سال افت داشته و از 1089 به 1025 میلیون متر مربع کاهش یافته است (-5.9٪، بیشترین افت در سه سال گذشته) که معادل 36.7٪ از صادرات جهانی است. فروش به جز به اقیانوسیه (+ 7٪ تا 35 میلیون متر مربع) به تمامی قاره ها کاهش یافته است. فروش در آسیا، که 58.3 درصد کل صادرات چین را تشکیل می دهد، 1.3 درصد کاهش یافته و به 583 میلیون متر مربع رسیده است. مقادیر کاهش صادرات چین به قاره های مختلف عبارتند از: -14٪ آفریقا (198 میلیون متر مربع، 19.8٪ کل)؛ -11.7٪ آمریکای شمالی (78 میلیون متر مربع) و -11٪ آمریکای جنوبی (80 میلیون متر مربع)، هر دو با 8٪ سهم از صادرات چین؛ -20٪ اتحادیه اروپا (16 میلیون متر مربع، 1.6٪ از صادرات جهانی)؛ و -9٪ کشورهای غیر اتحادیه اروپا (10 میلیون متر مربع) که فقط 1٪ از صادرات چین را تشکیل می دهند. به عنوان بازارهای جزئی، بیشترین کاهش در صادرات به نیجریه (از 52 به 15 میلیون متر مربع، -71 درصد)، به هند (از 32 به 12 میلیون متر مربع، -62 درصد)، به مکزیک (از 25 به 9 میلیون متر مربع، -62٪) و به عربستان سعودی که بزرگترین بازار صادرات کاشی چین در سال 2015 با 64 میلیون متر مربع بوده که در سال 2016 به 49.5 میلیون متر مربع (-23 درصد) رسیده، صورت گرفته است. در سال 2016، فیلیپین بزرگترین بازار کاشی های چینی (67 میلیون متر مربع، +27 درصد) بوده و پس از آن کره جنوبی (66 میلیون متر مربع، +21 درصد)، اندونزی (57 میلیون متر مربع، +29 درصد) و ایالات متحده آمریکا (56 میلیون متر مربع، +11 درصد) قرار دارند. ارزش صادرات کاشی چین 4،979 میلیون یورو بوده که معادل قیمت فروش متوسط ​​4.9 یورو برای هر متر مربع است.

Screen Shot 1396 11 30 at 00.30.45

7) در سال 2016، هند برزیل را غافلگیر کرده و تا دومین تولید کننده و مصرف کننده کاشی جهانی بالا آمده است. تولید هند از 850 به 955 میلیون متر مربع (+ 12 درصد) افزایش یافته، در حالی که مصرف داخلی با میزان 785 میلیون متر مربع، + 2.9 درصد افزایش را نشان می دهد. منطقه صنعت سرامیک در موربی (گجرات) به رشد سریع خود ادامه داده و برآورد می گردد که به بیش از 500 خط تولید برسد که بسیاری از آنها به صادرات اختصاص داده شده است. فروش خارجی هند در سال 2016 با افزایش چشمگیری روبرو شده و از 134 به 186 میلیون متر مربع (+ 38.8٪) افزایش یافته که مقام چهارم را در میان کشورهای صادر کننده برتر دنیا کسب کرده است. از نظر ارزش، صادرات به 598 میلیون یورو رسیده که معادل قیمت متوسط ​​فروش 3.2 یورو در متر مربع است که یکی از پایین ترین رقم های کشورهای صادر کننده است. عربستان سعودی به عنوان بزرگترین بازار صادرات کاشی هند با سهم 32.5 درصد (از 49 تا 60 میلیون متر مربع و 23 درصد) باقی مانده است و ظاهرا واردات قدیم چینی را از هند جایگزین کرده است. پس از آن عراق (11.5 میلیون متر مربع، + 29.5 درصد)، امارات متحده عربی (11.4 میلیون متر مربع، + 13.6 درصد)، عمان و کویت (هر دو با حدود 10 میلیون متر مربع، بیش از دو برابر رقم 2015) قرار دارند. بر خلاف مکزیک (7 میلیون متر مربع) که خود را به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات هند معرفی کرده فروش در برزیل (3.1 میلیون متر مربع، -62٪) با کاهش شدیدی همراه بوده است. به طور کلی، قاره آسیا 74.5 درصد از صادرات هند (138 میلیون متر مربع، +38 درصد)، آفریقا 13 درصد (24 میلیون متر مربع، +33 درصد)، اروپا (اتحادیه اروپا + غیر اتحادیه اروپا) 4.8 درصد (8.9 میلیون متر مربع، + 102٪)، آمریکای شمالی (نفتا) 4.3٪ (تقریبا تماما در مکزیک) و آمریکای جنوبی 3٪ (5.5 میلیون متر مربع، -47٪) را شامل شده اند.

8) تنها کشور در میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اصلی جهان در سال 2016 که رکود قابل توجهی را شاهد بوده برزیل است که در ادامه کاهش 4 درصدی تقاضای داخلی در سال 2015، این کاهش در سال 2016 به 13.5 درصد رسیده که از 816 به 706 میلیون متر مربع کاهش یافته است. تولید نیز از 899 به 792 میلیون متر مربع (-11.9٪) رسیده است. در مقابل، بهبود صادرات در ادامه چهار سال گذشته ادامه یافته و به مرز 94 میلیون متر مربع (+ 22 درصد) و ارزش 309 میلیون دلار (+ 5 درصد) رسیده است. این صادرات تقریبا به طور کامل به بازارهای آمریکای لاتین و ایالات متحده آمریکا، دومین بازار بزرگ خارجی برای کاشی های برزیلی، منتقل شده است. رکود اقتصادی ناشی از بحران سیاسی داخلی موجب فلج ساختن صنعت ساختمان و بازار املاک و مستغلات برزیل شده است که در سال 2016 حدود 40 درصد کاهش را نشان می دهد. بنابراین افزایش صادرات به آمریکای شمالی و جنوبی تنها گزینه برای تولید کنندگان کاشی در برزیل است در حالی که در انتظار نشانه های احتمالی بهبود از سال 2018 به بعد هستند.

9) با رشد 4.5٪ در صادرات و رسیدن به 395 میلیون متر مربع در سال 2016، اسپانیا موقعیت خود را به عنوان دومین صادر کننده بزرگ جهان تقویت کرده است. همچنین از لحاظ تولید با حجم تولید 492 میلیون متر مربع (+ 11.8٪) موقعیت خود را در رتبه چهارم تولید کنندگان جهان تثبیت نموده است. فرانسه با سبقت از عربستان سعودی، اولین  بازار صادرات اسپانیا (37.8 میلیون متر مربع، + 14.8 درصد) بوده که پس از آن عربستان سعودی (27.6 میلیون متر مربع، -19 درصد)، الجزایر (23.5 میلیون متر مربع، -9 درصد) ، ایالات متحده آمریکا (20.7 میلیون متر مربع، +49.2 درصد) و بریتانیا (20.2 میلیون متر مربع، +6.5 درصد) قرار دارند. در سال 2016، تقسیم صادرات اسپانیا به حجم در اروپا 39.7٪ (ارزش 45.8٪)، خاور میانه و آسیا 27.9٪ (ارزش 24٪)، آفریقا 19.6٪ (ارزش 14.2٪) و آمریکا 12.3٪ (ارزش 15٪) بوده است. درآمد صادراتی اسپانیا جمعا به 2570 میلیون یورو رسیده (+ 4.8٪) در حالی که قیمت متوسط ​​فروش 6.5 یورو در هر متر مربع باقی مانده است. حجم کل معاملات صنعت کاشی و سرامیک اسپانیا نیز به 3،316 میلیون یورو (+ 7.1٪) رسیده است.

10) در سال 2016، ایتالیا تولید خود را بهبود بخشیده (+ 5.3٪) و از 394.8 به 416 میلیون متر مربع رسیده، در حالی که کل فروش به 414.5 میلیون متر مربع (+ 4.5٪) افزایش یافته است. فروش داخلی پس از یک رکود 8 ساله به 83 میلیون متر مربع افزایش (+ 3.2 درصد) یافته که ارزش آن 829 میلیون یورو (+ 3.7 درصد) بوده است. با اضافه کردن واردات (21 میلیون متر مربع)، مصرف داخلی به 103 میلیون متر مربع رسیده است. ایتالیا، به عنوان سومین صادرکننده بزرگ جهان، مجددا صادرات خود را در حجم (از 316.6 به 331.7 میلیون متر مربع، + 4.8 درصد) و در ارزش (از 4318 به 4588 میلیون یورو، + 6.3 درصد)، به لطف قیمت متوسط ​​13.8 یورو بر هر متر مربع، افزایش داده است. حجم کلی گردش مالی بخش کاشی و سرامیک بیش از 5.4 میلیارد یورو (+ 5.9٪) بوده که 85 درصد از آن توسط صادرات تامین شده است. صادرات به اروپای غربی، بزرگترین بازار کاشی ایتالیایی که 50 درصد کل صادرات ایتالیا را تشکیل می دهد، به 167 میلیون متر مربع (+ 5 درصد) رسیده است. علیرغم مشکلات شدید در بازار روسیه (2.5 میلیون متر مربع، -10٪)، در اروپا و مرکزی اروپا فروش به 31 میلیون متر مربع رسیده است (+ 2٪ پس از -17٪ سال 2015). صادرات به شبه جزیره بالکان نیز به خوبی انجام شده است (17 میلیون متر مربع، + 5.3 درصد). در کل، قاره اروپا 215 میلیون متر مربع کاشی های ایتالیایی را جذب کرده که 65 درصد از کل حجم صادرات بوده است. صادرات به منطقه نفتا نیز با حجم 49 میلیون متر مربع (+ 5.8 درصد) و معادل 14.8 درصد از کل صادرات به خوبی انجام شده است. همچنین حجم فروش به خاور دور (19 میلیون متر مربع، + 4.8 درصد)، منطقه خلیج فارس (12 میلیون متر مربع، + 3.2 درصد) و شمال آفریقا و خاورمیانه (11 میلیون متر مربع، +2 درصد) افزایش یافته است. در مقابل، صادرات به آمریکای لاتین برای سومین سال متوالی سقوطی شدید را تجربه کرده است (4 میلیون متر مربع، -21 درصد). رتبه 10 بازار برتر صادرات ایتالیا بدون تغییر باقی مانده و همه آنها نسبت به سال 2015 رشد نشان داده اند. آلمان بزرگترین بازار با 54.4 میلیون متر مربع (+ 5.8٪) بوده و فرانسه با 43.9 میلیون متر مربع (+ 1.6٪)، ایالات متحده آمریکا با 38.7 میلیون متر مربع (+ 7.8٪)، اتریش، بلژیک، بریتانیا، سوئیس، کانادا، هلند و رومانی در مکانهای بعدی قرار دارند.

Screen Shot 1396 11 30 at 00.31.47

11) سه کشور بزرگ صادر کننده، چين، اسپانيا و ايتاليا در سال گذشته 62.7 درصد از صادرات جهانی را در اختيار داشتند، در حالي که ده کشور برتر این لیست 85.5 درصد از صادرات جهانی را شامل شده اند. در میان کشورهای بزرگ صادر کننده، ایتالیا و اسپانیا بیشترین سهم صادرات را از تولید (هر دو 80 درصد) داشته اند و پس از آنها امارات متحده عربی با 66.7 درصد، ایران با 37 درصد،لهستان با 32 درصد، چین با 15.8 درصد و هند، برزیل، ترکیه و مکزیک با سهم بین 12 درصد و 24 درصد  قرار دارند. اما نشان برتری واقعی ایتالیا قیمت متوسط ​​13.8 یورو بر هر متر مربع در مقایسه با 6.5 یورو اسپانیا و 2.6 یورو تا 5.8 یورو بر هر متر مربع سایر کشورها بوده است.

12) ویتنام و اندونزی همچنان بزرگترین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده در خاور دور هستند. در سال 2016 ویتنام میزان تولید خود را به 485 میلیون متر مربع (+ 10 درصد) افزایش داد، درحالیکه ظرفیت نصب آن بیش از 600 میلیون متر مربع تخمین زده شده است. تقاضای داخلی به 412 میلیون متر مربع (+ 3٪) افزایش یافته و موقعیت کشور را به عنوان چهارمین مصرف کننده جهان تثبیت کرده است. در مقابل، اندونزی همچنان شاهد کاهش تولید (از 370 به 360 میلیون متر مربع، -2.7٪) بوده با وجود آنکه بهبود اندکی در تقاضای داخلی (از 357 تا 369 میلیون متر مربع، + 3.4٪) ایجاد شده و سرانه مصرف را به 1.4 متر مربع رسانده است. این افزایش تقاضا با افزایش واردات (از 45 تا 57 میلیون متر مربع، + 26.7 درصد) که به طور کامل از چین صورت می گیرد تامین شده است.

Screen Shot 1396 11 30 at 00.32.24

13) بزرگترین تولیدکننده در خاورمیانه (رتبه هشتم در رتبه بندی جهانی)، ایران در سال 2016 در مجموع 340 میلیون متر مربع (+ 13٪) تولید کرده است. این مورد پس از انقباض دو ساله یک بهبود را نشان داده، زمانی که تولید از 500 میلیون متر مربع در سال 2013 به 300 میلیون متر مربع در سال 2015 رسیده، در مقایسه با ظرفیت نصب شده که حدود 680 میلیون متر مربع است. افزایش تولید ناشی از بهبود در مصرف داخلی نبوده، که البته برای پنجمین سال پیاپی به دلیل رکود بخش مسکن از 190 به 169 میلیون متر مربع (-11 درصد) کاهش یافته است. در مقابل، صادرات همچنان رشد داشته و از 112 به 126 میلیون متر مربع (+ 12.5٪) افزایش یافته که معادل 37٪ تولید بوده است. این صادرات شامل 94 میلیون متر مربع  به عراق و مابقی به سایر  بازارهای همسایه بوده است.

14) در سال 2016، ترکیه روند رو به رشد خود را در ادامه سال 2015، حفظ کرده است. مصرف داخلی از 234 به 241 میلیون متر مربع (+ 3 درصد) افزایش یافته که به طور کامل با تولید داخلی ترکیه که با 3 درصد افزایش به 330 میلیون متر مربع رسیده تامین می شود (واردات کلا 5 میلیون مترمربع بوده است). صادرات پس از کاهش سه ساله، از 77.2 به 80.9 میلیون متر مربع (+ 4.8 درصد) افزایش یافته که ارزشی معادل 463 میلیون یورو (+ 2.7 درصد) داشته است. صادرات ترکیه به طور عمده به سه منطقه صورت می گیرد: 50٪ به اتحادیه اروپا (40.6 میلیون متر مربع، +10.7٪)، 22٪ در خاورمیانه و آسیا (18 میلیون متر مربع، -10.5٪) و 20٪ به منطقه نفتا (16 میلیون متر مربع، +12 درصد). به دنبال رشد 24 درصدی نسبت به سال 2015، آلمان بزرگترین بازار کاشیهای ترکیه (11 میلیون متر مربع) بوده که اسرائیل را به مقام دوم (10 میلیون متر مربع، + 6.5 درصد) تنزل داده است. پس از آن آمريكا (9.2 ميليون متر مربع، + 17.3 درصد)، بریتانیا (8 میلیون متر مربع) و کانادا (6.8 میلیون متر مربع، + 5٪) قرار دارند. سایرکشورها در رتبه بندی ده بازار برتر صادرات ترکیه عبارتند از: فرانسه، رومانی، فنلاند، یونان و بلژیک که همه آنها رشد مثبت داشته اند.

15) در سال 2016 مکزیک نیز روند صعودی سال های گذشته را ادامه داده است. تقاضای داخلی به 235 میلیون متر مربع رسیده است (+ 7.8٪ نسبت به سال 2015 و + 26٪ نسبت به سال 2013). صنعت کاشی مکزیک به افزایش مصرف داخلی از 245 به 267 میلیون متر مربع (+9 درصد) پاسخ داده، در حالیکه واردات از 35 به 23 میلیون مترمربع رسیده و کاهش 34 درصدی را نشان داده است. مکزیک همچنان هشتمین کشور بزرگ صادر کننده کاشی جهان با میزان 56 میلیون متر مربع بوده که عمده آن به ایالات متحده آمریکا فروخته شده است.

16) در سال 2016، 10 کشور برتر وارداتی جمعا 1015 میلیون متر مربع کاشی وارد کرده اند که نسبت به سال 2015، افزایشی 5.2٪ را نشان داده است (در مقایسه با رشد 1.7٪ در سطح جهانی). این میزان معادل 36.3٪ کل جریان واردات / صادرات جهانی کاشی و سرامیک بوده است. به استثنا اندونزی که تنها 15 درصد مصرفش را وارد می کند، تمام 10 کشور دیگر وارد کننده برتر دنیا، بیش از 60 درصد از تقاضای داخلی را وارد می کنند که حداکثر آن در عراق با 98 درصد بوده و پس از آن سه کشور فرانسه، آلمان و اسرائیل بین 87 تا 92 درصد را شامل شده اند.

 Screen Shot 1396 11 30 at 00.32.24

17) در سال 2016، ایالات متحده آمریکا بزرگترین کشور وارد کننده کاشی و سرامیک در جهان بوده که از 179 به 194 میلیون متر مربع (+ 8.4 درصد) افزایش یافته که در پاسخ به رشد 8 درصدی تقاضای داخلی از 254 به 274 میلیون متر مربع بوده است. علیرغم اینکه تولیدات داخلی که بخشی از آن به گروه های صنعتی متعلق به ایتالیا (Del Conca USA، Florida Tile، Florim USA، Landmark و Stone peak) مربوط می شود، در هفتمین سال پیاپی رشد فزاینده خود به 88 میلیون متر مربع (+ 6٪) رسیده اند و چشم انداز سالهای 2017 تا 2018 هم نشان دهنده رشد سرمایه گذاری در این بخش می باشد، واردات در حد 70.8 درصد از مصرف داخلی بوده است. کمتر از 82 درصد واردات ایالات متحده از 4 کشور بزرگ تامین کننده صورت گرفته است: چین (56.4 میلیون متر مربع، +11 درصد)، مکزیک (43.1 میلیون متر مربع، -8.7 درصد)، ایتالیا (38.7 میلیون متر مربع، + 7.8٪) و اسپانیا (20.7 میلیون متر مربع، + 49.6٪). ایتالیا با فروش 751 میلیون دلار (+ 8 درصد)، سهم 35.8 درصدی از ارزش کل واردات (2.1 میلیارد دلار) را داشته است.

18) عربستان سعودی، دومین وارد کننده بزرگ جهان، به کاهش تقاضای داخلی در سال 2016 (248 میلیون متر مربع، -5.7 درصد) پاسخ داده و واردات خود را بیش از 20 میلیون متر مربع کاهش داده است (از 188 به 167 میلیون متر مربع، -11.2٪). هند بزرگترین صادر کننده به عربستان سعودی بوده و البته تنها کشور صادر کننده ای که رشد نشان داده است (+ 23٪ از 49 به 60 میلیون متر مربع). واردات از سایر کشورها به شدت کاهش یافته است: -23٪ از چین (49 میلیون متر مربع) -19٪ از اسپانیا (27.6 میلیون متر مربع)، -33٪ از امارات متحده عربی (15.5 میلیون متر مربع) و - 26٪ از عمان (6 میلیون متر مربع). بزرگترین تولید کننده این کشور سرامیک سعودی است که 50 میلیون مترمربع از کل تولید 90 میلیون متر مربعی عربستان سعودی را شامل شده است.